Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

1 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο των συσκευών ενός υπολογιστή, όπως μητρική-επεξεργαστής-μνήμη-σκληρός δίσκος, διάγνωση του προβλήματος και εκτίμηση του κόστους επισκευής.

Δωρεάν

2  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ1

Για να γίνεται έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και να αποφεύγονται γενικευμένα προβλήματα πολύ σημαντική είναι η προληπτική επισκευή/συντήρηση ενός υπολογιστή. Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους στις συσκευές, καθαρισμό από σκόνη, αλλαγή θερμαγωγημης πάστας, αναβάθμιση εφαρμογών, οδηγών, BIOS, λειτουργικού συστήματος, έλεγχος για ιούς και κακόβουλο λογισμικό (toolbars), ρυθμίσεις λειτουργικού για βελτιστοποίηση απόδοσης και σταθερότητας του συστήματος.  

20€

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ2 Πλήρης και διεξοδικός έλεγχος του συστήματος με μια σειρά από ειδικευμένα προγράμματα για την απομάκρυνση ιών, κακόβουλων λογισμικών, διαφημιστικών εφαρμογών, toolbars, rootkits κ.τ.λ. Εγκατάσταση Antivirus, ρυθμίσεις browsers και λειτουργικού για αποφυγή μελλοντικών μολύνσεων. Επανέλεγχος ώστε να βεβαιωθεί ότι έχει επιτεχθει η μεγίστη βαθμίδα ασφάλειας και προστασίας του Η/Υ.

25€

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANTIVIRUS / ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ3 Αφαίρεση παλιάς η ακατάλληλης έκδοσης προγράμματος antivirus για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διένεξη ή ασυμβατότητα. Εγκατάσταση λογισμικού ασφάλειας και προστασίας του υπολογιστή, ενεργοποίηση και παραμετροποίηση συμφώνα με τις ανάγκες του πελάτη και έχοντας υπόψη την διατήρηση της λειτουργικότητας και ταχύτητας του συστήματος. Ρυθμίσεις τείχους προστασίας και γονικού έλεγχου για αποκλεισμό επικίνδυνων ιστοσελίδων, δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να διαχειρίζεται την προσβασιμότητα για κάθε μέλος της οικογένειας.

20€

5 ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υπογραμμίζοντας την σημασία δημιουργίας συχνών αντιγράφων ασφαλείας σε διαφορετικά μέσα αποθήκευσης των σημαντικών αρχείων μας, ώστε να μην χάσουμε δεδομένα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή ακόμα και μετά από λανθασμένο χειρισμό, προσφέρουμε την δυνατότητα αποθήκευσης σημαντικών αρχείων σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (εξ. Δίσκος, usb flash drive, zip drive, dvd κ.τ.λ). Ρύθμιση αυτοματοποιημένης ρουτίνας backup με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Μεταφορά αρχείων από ένα μέσο αποθήκευσης σε ένα άλλο (από δίσκο σε δίσκο κ.τ.λ)

15-30€

(ανάλογα με το μέγεθος *GB)

6 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA RECOVERY) Με την χρήση ειδικών εργαλείων και εξειδικευμένων εφαρμογών υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης αρχείων από μέσα αποθήκευσης (σκληρός δίσκος, μνήμη flash κτλ) μετά από καταστροφή δεδομένων που έχει προελθει είτε από αστοχία υλικού (κατεστραμμένος δίσκος) ή λανθασμένου χειρισμού (διαγραφή)

20-50€

(ανάλογα με το μέγεθος)

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Αφορά την σύνδεση και εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών όπως εκτυπωτής, scanner, web camera, εξ. Ασύρματη κάρτα δικτύου, gamepad κ.τ.λ. Συμπεριλαμβάνει την αρχικοποίηση της συσκευής, εγκατάσταση οδηγών, έλεγχος και επίδειξη λειτουργίας

15€

8 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ Ρύθμιση και παραμετροποίηση router/access point για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου. 15€
9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ Σαφώς και οι απαιτήσεις των εφαρμογών/προγραμμάτων/παιχνιδιών αυξάνονται καθημερινά. Καταγράφοντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη και εντοπίζοντας τις ‘αδυναμίες’ του υπολογιστή, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση αναβάθμιση του υλικού ώστε να επιτύχουμε την μεγίστη απόδοση. Αναβάθμιση μνήμης, σκληρού δίσκου, κάρτας γραφικών, μητρικής, επεξεργαστή με την τοποθέτηση του υλικού, εγκατάσταση των τελευταίων οδηγών (drivers), παραμετροποίηση και λειτουργικός έλεγχος με χρήση ειδικών προγραμμάτων (benchmarks) για να πιστοποιήσουμε την βελτίωση του συστήματος και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.  

20€

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ4 Εγκατάσταση εφαρμογών, ρυθμίσεις και επίδειξη λειτουργίας 15€
11  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ BACKUP)5

Αρχικά ολοκληρώνονται όλα τα διαγνωστικά συσκευών για να αποκλειστεί πρόβλημα υλικού. Format (διαγραφή του σκληρού δίσκου), εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και των πιο πρόσφατων ενημερώσεων, εγκατάσταση ενημερωμένων οδηγών συσκευών ώστε να εξασφαλιστεί η μεγίστη απόδοση και σταθερότητα του συστήματος. Συμπεριλαμβάνεται και ένα πλήρες πακέτο βασικών εφαρμογών (browsers, utilities, cd/dvd copy, σουίτα εφαρμογών γραφείου κτλ) καθώς και η εγκατάσταση δωρεάν προγράμματος προστασίας από ιούς.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του format γίνεται ένας πλήρης ποιοτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας του υπολογιστή και προληπτικός καθαρισμός από σκόνη.  

 

30€

12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ME BACKUP)5 Πριν αρχίσει η διαδικασία του format, γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας όλων των σημαντικών αρχείων του χρήστη (φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία word, excel, κτλ) καθώς και backup email (outlook, outlook express κτλ) σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Με το πέρας της διαδικασίας γίνεται επαναφορά των αρχείων.  

40€

13  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ LAPTOP

O μεγαλύτερος εχθρός των φορητών υπολογιστών είναι η κατακράτηση σκόνης και η αύξηση της θερμοκρασίας. Γίνεται αποσυναρμολόγηση του laptop, γενικός καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων και ειδικά του συστήματος ψύξης, εφαρμογή ειδικής θερμαγωγημης πάστας, συναρμολόγηση και παρακολούθηση της λειτουργίας κατά την διάρκεια 24ωρου stress test.

40€

14 ΑΛΛΑΓΗ ΟΘΟΝΗΣ – INVERTER LAPTOP Αλλαγή οθόνης / inverter με τα πιο ποιοτικά και επώνυμα ανταλλακτικά της αγοράς στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. 25€
15 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ DC-IN JACK LAPTOP Αλλαγή βύσματος τροφοδοσίας με τα πιο ποιοτικά και επώνυμα ανταλλακτικά της αγοράς στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. 30€
16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ – ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ LAPTOP6 Μια από τις πιο συχνές και δύσκολες βλάβες είναι προβλήματα που συσχετίζονται με την μητρική πλακέτα ή την κάρτα γραφικών καθώς το κόστος αντικατάστασης είναι πολύ μεγάλο. Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδικευμένες πρακτικές επισκευής κυκλωμάτων καθίσταται  δυνατή η επισκευή.

60€


  1. Άφορα προληπτική επισκευή/συντήρηση, εφόσον διαπιστωθεί περαιτέρω βλάβη, η χρέωση ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
  2. Άφορα την εγκατάσταση δωρεάν antivirus
  3. Προϋποθέτει την αγορά ή κατοχή antivirus από τον πελάτη. Στην περίπτωση του γονικού έλεγχου υφίσταται όταν είναι διαθέσιμο από το λογισμικό.
  4. Κατόπιν αγοράς λογισμικού είτε εάν άφορα δωρεάν εφαρμογή.
  5. Προϋποθέτει την ύπαρξη νόμιμης αδείας λειτουργικοί ή την αγορά νέας.
  6. Δίνεται εγγύηση επισκευής 2 μηνών.
  7. Προϋποθέτει η ταμειακή να είναι σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, αλλιώς εάν χρειάζεται επισκευή πριν το κλείσιμο αλλάζει και η χρέωση ανάλογα.