Loading ...

Κατάλογος Υπηρεσιών

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ
1ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΣυμπεριλαμβάνει τον αναλυτικό έλεγχο όλων των συσκευών ενός υπολογιστή, όπως μητρική-επεξεργαστής-μνήμη-σκληρός δίσκος, ακριβής διάγνωση του προβλήματος , και εκτίμηση του κόστους επισκευής.

Δωρεάν

2ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ1Για να γίνεται έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και να αποφεύγονται γενικευμένα προβλήματα τα  οποία  συνήθως  προκαλούνται  από την  φθορά του  χρόνου, και  την  χρήση , πολύ σημαντική είναι η προληπτική επισκευή/συντήρηση ενός υπολογιστή. Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους στις συσκευές, καθαρισμό από σκόνη, αλλαγή θερμαγώγιμης πάστας, αναβάθμιση εφαρμογών, οδηγών, BIOS, λειτουργικού συστήματος, έλεγχος για ιούς και κακόβουλο λογισμικό (toolbars), ρυθμίσεις λειτουργικού για βελτιστοποίηση απόδοσης και σταθερότητας του συστήματος.

20€

3ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ2Πλήρης και διεξοδικός έλεγχος του συστήματος με μια σειρά από ειδικευμένα προγράμματα για την απομάκρυνση ιών, κακόβουλων λογισμικών, διαφημιστικών εφαρμογών, toolbars, rootkits κ.τ.λ. Εγκατάσταση Antivirus, ρυθμίσεις browsers και λειτουργικού για αποφυγή μελλοντικών μολύνσεων. Επανέλεγχος ώστε να βεβαιωθεί ότι έχει επιτεχθει η μεγίστη βαθμίδα ασφάλειας και προστασίας του Η/Υ.

25€

4ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANTIVIRUS / ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ3Αφαίρεση παλιάς η ακατάλληλης έκδοσης προγράμματος antivirus για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διένεξη ή ασυμβατότητα. Εγκατάσταση λογισμικού ασφάλειας και προστασίας του υπολογιστή, ενεργοποίηση και παραμετροποίηση συμφώνα με τις ανάγκες του πελάτη και έχοντας υπόψη την διατήρηση της λειτουργικότητας και ταχύτητας του συστήματος. Ρυθμίσεις τείχους προστασίας και γονικού έλεγχου για αποκλεισμό επικίνδυνων ιστοσελίδων, δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να διαχειρίζεται την προσβασιμότητα για κάθε μέλος της οικογένειας.

20€

5ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΥπογραμμίζοντας την σημασία δημιουργίας συχνών αντιγράφων ασφαλείας σε διαφορετικά μέσα αποθήκευσης των σημαντικών αρχείων μας, ώστε να μην χάσουμε δεδομένα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή ακόμα και μετά από λανθασμένο χειρισμό, προσφέρουμε την δυνατότητα αποθήκευσης σημαντικών αρχείων σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (εξ. Δίσκος, usb flash drive, zip drive, dvd κ.τ.λ). Ρύθμιση αυτοματοποιημένης ρουτίνας backup με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Μεταφορά αρχείων από ένα μέσο αποθήκευσης σε ένα άλλο (από δίσκο σε δίσκο κ.τ.λ)

15-30€

(ανάλογα με το μέγεθος *GB)

6ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA RECOVERY)Με την χρήση ειδικών εργαλείων και εξειδικευμένων εφαρμογών υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης αρχείων από μέσα αποθήκευσης (σκληρός δίσκος, μνήμη flash κτλ) μετά από καταστροφή δεδομένων που έχει προελθει είτε από αστοχία υλικού (κατεστραμμένος δίσκος) ή λανθασμένου χειρισμού (διαγραφή)

20-50€

(ανάλογα με το μέγεθος)

7ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑφορά την σύνδεση και εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών όπως εκτυπωτής, scanner, web camera, εξ. Ασύρματη κάρτα δικτύου, gamepad κ.τ.λ. Συμπεριλαμβάνει την αρχικοποίηση της συσκευής, εγκατάσταση οδηγών, έλεγχος και επίδειξη λειτουργίας

15€

8ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥΡύθμιση και παραμετροποίηση router/access point για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.15€
9ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/ΥΣαφώς και οι απαιτήσεις των εφαρμογών/προγραμμάτων/παιχνιδιών αυξάνονται καθημερινά. Καταγράφοντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη και εντοπίζοντας τις ‘αδυναμίες’ του υπολογιστή, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση αναβάθμιση του υλικού ώστε να επιτύχουμε την μεγίστη απόδοση. Αναβάθμιση μνήμης, σκληρού δίσκου, κάρτας γραφικών, μητρικής, επεξεργαστή με την τοποθέτηση του υλικού, εγκατάσταση των τελευταίων οδηγών (drivers), παραμετροποίηση και λειτουργικός έλεγχος με χρήση ειδικών προγραμμάτων (benchmarks) για να πιστοποιήσουμε την βελτίωση του συστήματος και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

20€

10ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ4Εγκατάσταση εφαρμογών, ρυθμίσεις και επίδειξη λειτουργίας15€
11ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ BACKUP)5Αρχικά ολοκληρώνονται όλα τα διαγνωστικά συσκευών για να αποκλειστεί πρόβλημα υλικού. Format (διαγραφή του σκληρού δίσκου), εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και των πιο πρόσφατων ενημερώσεων, εγκατάσταση ενημερωμένων οδηγών συσκευών ώστε να εξασφαλιστεί η μεγίστη απόδοση και σταθερότητα του συστήματος. Συμπεριλαμβάνεται και ένα πλήρες πακέτο βασικών εφαρμογών (browsers, utilities, cd/dvd copy, σουίτα εφαρμογών γραφείου κτλ) καθώς και η εγκατάσταση δωρεάν προγράμματος προστασίας από ιούς.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του format γίνεται ένας πλήρης ποιοτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας του υπολογιστή και προληπτικός καθαρισμός από σκόνη.

30€

12ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ME BACKUP)5Πριν αρχίσει η διαδικασία του format, γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας όλων των σημαντικών αρχείων του χρήστη (φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία word, excel, κτλ) καθώς και backup email (outlook, outlook express κτλ) σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Με το πέρας της διαδικασίας γίνεται επαναφορά των αρχείων.

40€

13ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ LAPTOPO μεγαλύτερος εχθρός των φορητών υπολογιστών είναι η κατακράτηση σκόνης και η αύξηση της θερμοκρασίας. Γίνεται αποσυναρμολόγηση του laptop, γενικός καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων και ειδικά του συστήματος ψύξης, εφαρμογή ειδικής θερμαγωγημης πάστας, συναρμολόγηση και παρακολούθηση της λειτουργίας κατά την διάρκεια 24ωρου stress test.

40€

14ΑΛΛΑΓΗ ΟΘΟΝΗΣ – INVERTER LAPTOPΑλλαγή οθόνης / inverter με τα πιο ποιοτικά και επώνυμα ανταλλακτικά της αγοράς στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.25€
15ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ DC-IN JACK LAPTOPΑλλαγή βύσματος τροφοδοσίας με τα πιο ποιοτικά και επώνυμα ανταλλακτικά της αγοράς στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.30€
16ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ – ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ LAPTOP6Μια από τις πιο συχνές και δύσκολες βλάβες είναι προβλήματα που συσχετίζονται με την μητρική πλακέτα ή την κάρτα γραφικών καθώς το κόστος αντικατάστασης είναι πολύ μεγάλο. Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδικευμένες πρακτικές επισκευής κυκλωμάτων καθίσταται  δυνατή η επισκευή.

60€

Σημειώσεις:

  1. Άφορα προληπτική επισκευή/συντήρηση, εφόσον διαπιστωθεί περαιτέρω βλάβη, η χρέωση ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
  2. Άφορα την εγκατάσταση δωρεάν antivirus
  3. Προϋποθέτει την αγορά ή κατοχή antivirus από τον πελάτη. Στην περίπτωση του γονικού έλεγχου υφίσταται όταν είναι διαθέσιμο από το λογισμικό.
  4. Κατόπιν αγοράς λογισμικού είτε εάν άφορα δωρεάν εφαρμογή.
  5. Προϋποθέτει την ύπαρξη νόμιμης αδείας λειτουργικοί ή την αγορά νέας.
  6. Δίνεται εγγύηση επισκευής 2 μηνών.
  7. Προϋποθέτει η ταμειακή να είναι σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, αλλιώς εάν χρειάζεται επισκευή πριν το κλείσιμο αλλάζει και η χρέωση ανάλογα.

Newsletter signup

Book an Engineer

Collection Day
Computer / Laptop

Brand

Operating System

First name

Last name

Email address

Contact phone number

Address

City

Special requests

Make an Appointment